AIS แจกโชคทอง คนดวงเฮง
สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า AIS เท่านั้น!!!

มีสิทธิ์ลุ้นรับโชคทองกับ AIS มูลค่ารวม 550,000 บาท
ง่ายๆ เพียงคุณกดสมัครรับบริการ SMS

SMS หมอดูดัง วันละ 2 ข้อความ
ข้อความละ 5 บาท
ยกเลิกบริการ *48902224580

SMS เลขเสริมดวงดี วันละ 2 ข้อความ
ข้อความละ 5 บาท
ยกเลิกบริการ *48902224588

SMS เลขมงคลรับทรัพย์ วันละ 2 ข้อความ
ข้อความละ 5 บาท
ยกเลิกบริการ *48902224581

SMS เกมส์รหัสภาพปริศนา วันละ 3 ข้อความ
ข้อความละ 3 บาท
ยกเลิกบริการ *48902224582

เพียงเท่านี้ ลูกค้า AIS ก็มีสิทธิ์ลุ้นของรางวัล
- รางวัลที่ 1 ทองคำ มูลค่า 50,000 บาท จำนวน 10 รางวัล
- รางวัลที่ 2 บัตรเงินสดมูลค่า 1,000 บาท จำนวน 50 รางวัล

*สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ใช้บริการเครือข่าย AIS เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ CallCenter 02-502-6767 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.

เงื่อนไขการรับรางวัล
- ร่วมลุ้นได้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2562 นี้เท่านั้น!
- จับรางวัลหมายเลขผู้โชคดีวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค
- ประกาศผลรางวัล ในวันที่ 31 มกราคม 2563
- ประกาศผลผ่านทาง www.goorulife.com, Facebook: Samart Digital Media
- ลูกค้าจะต้องคงสถานภาพการเป็นสมาชิก ณ วันรับรางวัล
- บริษัทฯ จะติดต่อแจ้งผู้โชคดี เพื่อติดต่อรับของรางวัล
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การตัดสินของคณะกรรมการการตัดสินถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
- ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่น
- ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
- บริษัทฯ จะทำการมองของรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลภายในระยะเวลา 90 วัน

"ใบอนุญาตเลขที่ 290 / 2562 ออกให้ ณ กรมการปกครอง อำเภอปากเกร็ด"