Finger Boy

Finger Boy

ฝึกสมองทดสอบเชาว์ปัญญากับ Finger Boy คลิก!! (ฟรี7วันๆอื่น3บ./ขค.)

X


Finger 1: รับภาพปริศนาปัญหาเชาว์สุดฮากะ"Finger Boy"โดยทายว่ามันคืออะไร?? จากภาพปริศนากันเร้ยยยย(3บ./sms) Finger 2: ร่วมสนุกทายภาพปริศนาปัญหาเชาว์สุดฮากับ"Finger Boy"(ตาม Link ภาพโจทย์) ทายซิมันคืออะไร?? ใครทายได้..ก็ลุ้นรับ iPhone 6S มูลค่า 26,500 บาทกันไปง่ายๆเร้ยยย(3บ./sms)
สมัครบริการ กด*48902229788
ยกเลิกบริการ กด*48902229789

คุณได้ยอมรับเงื่อนไขการสมัครบริการ Finger Boy

บริการสมาชิกแบบรายวัน

Finger 1: รับภาพปริศนาปัญหาเชาว์สุดฮากะ"Finger Boy"โดยทายว่ามันคืออะไร?? จากภาพปริศนากันเร้ยยยย(3บ./sms) Finger 2: ร่วมสนุกทายภาพปริศนาปัญหาเชาว์สุดฮากับ"Finger Boy"(ตาม Link ภาพโจทย์) ทายซิมันคืออะไร?? ใครทายได้..ก็ลุ้นรับ iPhone 6S มูลค่า 26,500 บาทกันไปง่ายๆเร้ยยย(3บ./sms)


เพิ่มเติม

สมัครบริการ กด*48902229788

ยกเลิกบริการ กด*48902229789

วิธิการสมัคร

คุณได้สมัครบริการเรียบร้อยแล้วค่ะ
Thank You

คุณได้สมัครบริการเรียบร้อยแล้วค่ะ
กรุณารอรับ SMS ยืนยันการสมัครบริการ ภายใน 24 ชั่วโมง

คุณไม่สามารถสมัครบริการได้

คุณไม่สามารถสมัครบริการได้
เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกอยู่แล้ว

คุณไม่สามารถสมัครบริการได้

คุณไม่สามารถสมัครบริการได้