SMS แสกนกรรม

SMS แสกนกรรม

รับคำทำนายวันละ 2 ข้อความ

X


กรรมที่คุณก่อในอดีตส่งผลกับดวงคุณเช่นไร บริการ SMS แสกนกรรมเก่า พร้อมรับเคล็ดเสริมดวงดี ส่งคำทำนายวันละ 2 ข้อความ ข้อความละ 3 บาท
สมัครบริการกด*48902228989 แล้วกดโทรออก
ยกเลิกบริการกด*48902228999 แล้วกดโทรออก

คุณได้ยอมรับเงื่อนไขการสมัครบริการ SMS แสกนกรรม

บริการสมาชิกแบบรายวัน

กรรมที่คุณก่อในอดีตส่งผลกับดวงคุณเช่นไร บริการ SMS แสกนกรรมเก่า พร้อมรับเคล็ดเสริมดวงดี ส่งคำทำนายวันละ 2 ข้อความ ข้อความละ 3 บาท


เพิ่มเติม

สมัครบริการกด*48902228989 แล้วกดโทรออก

ยกเลิกบริการกด*48902228999 แล้วกดโทรออก

วิธิการสมัคร

คุณได้สมัครบริการเรียบร้อยแล้วค่ะ
Thank You

คุณได้สมัครบริการเรียบร้อยแล้วค่ะ
กรุณารอรับ SMS ยืนยันการสมัครบริการ ภายใน 24 ชั่วโมง

คุณไม่สามารถสมัครบริการได้

คุณไม่สามารถสมัครบริการได้
เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกอยู่แล้ว

คุณไม่สามารถสมัครบริการได้

คุณไม่สามารถสมัครบริการได้