SMS ทำนายดวงความรัก

SMS ทำนายดวงความรัก

รับคำทำนายวันละ 2 ข้อความ

X


บริการ SMS ทำนายดวงความรัก ส่งตรงถึงมือถือคุณ ส่งคำทำนายวันละ 2 ข้อความ ข้อความละ 3 บาท
กด*48902221091 แล้วกดโทรออก
กด*48902221098 แล้วกดโทรออก

คุณได้ยอมรับเงื่อนไขการสมัครบริการ SMS ทำนายดวงความรัก

บริการสมาชิกแบบรายวัน

บริการ SMS ทำนายดวงความรัก ส่งตรงถึงมือถือคุณ ส่งคำทำนายวันละ 2 ข้อความ ข้อความละ 3 บาท


เพิ่มเติม

กด*48902221091 แล้วกดโทรออก

กด*48902221098 แล้วกดโทรออก

วิธิการสมัคร

คุณได้สมัครบริการเรียบร้อยแล้วค่ะ
Thank You

คุณได้สมัครบริการเรียบร้อยแล้วค่ะ
กรุณารอรับ SMS ยืนยันการสมัครบริการ ภายใน 24 ชั่วโมง

คุณไม่สามารถสมัครบริการได้

คุณไม่สามารถสมัครบริการได้
เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกอยู่แล้ว

คุณไม่สามารถสมัครบริการได้

คุณไม่สามารถสมัครบริการได้